• Pazartesi - Cuma : 9.00 - 18.00

İnsana değer veren, yenilikçi, teknolojik, modern çözümler...

Nilüfer - Konut ve İşyeri Projesi

Doğa ile iç içe yaşam alanları...

Düzce - Villa Projesi

Kullanışlı, ekonomik, ihtiyaca yönelik tasarımlar...

Yenişehir - Konut ve İşyeri Projesi

Akılcı ve etkili çözümler...

Yenişehir - Konut Projesi

HİZMETLERİMİZ

Mimarlık

İnsana ve doğaya değer veren, bulunduğu bölgeye değer katan, tüm ihtiyaçlara cevap verebilen, yenilikçi, teknolojiye ayak uyduran, işlevselliği ve estetiği ön planda tutan tasarımlar...

-Uygulama Projesi

-Ruhsat Projesi

-İç Dekorasyon

Mühendislik

İnsan hayatına değer veren, estetik kaygıları göz ardı etmeyen, teknolojik gelişmeleri takip eden, emniyetli, sürdürülebilir ve çevreci çözümler...

-Statik Proje

-Elektrik Tes. Projesi

-Mekanik Tes. Projesi

-Peyzaj, HUS Projeleri

Danışmanlık

Deneyimli, teknik bilgiye sahip, devam eden değişimler karşısında, tasarlama, yönetim ve uygulamada kendi sektörlerinde uzmanlaşmış ekip ile en uygun yatırımlar için doğru bilgi ve akılcı fikirler...

-Keşif & Maliyet Analizi

-Resmi İşlemler

-Kontrolörlük Hizmetleri

Tasarım ve 3B Görselleştirme

İhtiyaçların belirlendiği ,her türlü ayrıntının planlandığı, beklentileri ve mevcut yönetmelikleri ortak noktada birleştiren, hızlı, doğru, gerçekçi görsel tasarım ve plan çalışmaları...

-Etüt Çalışmaları

-Dış Cephe 3B Görselleştirme

-İç Mekan 3B Görselleştirme

Projelendirme

İlgili tüm mevzuatlar ve diğer teknik disiplinler ile birlikte çalışarak hazırlanan tasarımların uygulama ve ruhsat projesi çalışmaları...

-Mimari Proje

-Statik Proje

-Elektrik & Mekanik Projeleri

-HUS, Peyzaj Projeleri

-Zemin Etüdü ve Geoteknik Rapor

''İnsan hayatına ve çevreye saygılı, estetik, yenilikçi ve modern tasarımlar...''

TT MİMARLIK

Son Haberler

Islak İmzaların Kaldırılmasına İlişkin Danıştay 6. Dairesince Yürütmeyi Durdurma Kararı

Islak İmzaların Kaldırılmasına İlişkin Danıştay 6. Dairesince Yürütmeyi Durdurma Kararı

Yapı Ruhsatı Formundan Meslek Mensuplarının Islak İmzalarının Kaldırılmasına İlişkin 02/05/2018 Tarih ve 30409 Sayılı Resmi Gazete ’de Yayımlanan TS 10970 Formlar – Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartına ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standartına İlişkin Tebliğe TMMOB Tarafından Açılan Davada, Islak İmza Bölümünün Kaldırılmasını Hukuka Aykırı Bulan Danıştay 6. Dairesince Yürütmeyi Durdurma Kararı Verilmiştir.

22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde değişiklik!!

22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinde değişiklik!!

Otopark Yönetmeliği Değişiklik Otopark Yönetmeliği. MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/6/2019” ibaresi “31/12/2019” olarak değiştirilmiştir.

Bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.