• Pzt-Cum : 9.00 to 18.30

Otopark Yönetmeliği.

GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-7/12/2018-30618)

(1)    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları; talep edilmesi halinde, (Değişik ibare:RG-19/12/2020-31339)  31/3/2021 tarihine kadar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.

Categories: Genel
Share :

Post a Comment

Bizimle dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz